Автономера за 5 мин.
Автономери всіх типів за 15 хвилин
тел. (096) 00-7777-5
Смотреть на русском

ДСТУ з автомобільних номерных знаків України

1  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює типи та основні розміри, вимоги до інформаційного змісту, а також правила застосування номерних знаків (далі – знаки) для автомобілів, автобусів, мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, тракторів, автомобільних і тракторних причепів, а також знаків, що виготовляють за індивідуальним замовленням фізичних та юридичних осіб.

2  ТИПИ ТА ОСНОВНІ РОЗМІРИ

2.1 Знаки за призначеністю поділено на 11 типів, що зазначені у таблицях 1 та 2, а також типи  2, 6 та 7 поділяються на підтипи.

2.2 Знаки для дорожніх транспортних засобів (далі – ДТЗ) міністерств, відомств, установ, підприємств, організацій з різною формою власності та громадян України поділено на дев’ять типів відповідно до таблиці 1.

2.3 Знаки ДТЗ Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державної спеціальної служби транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України поділено на два типи відповідно до таблиці 2.

2.4  Знаки типів 1,3,4,5,7,8,11 та підтипів 2-1 та 6-1 видаються в реєстраційному підрозділі МВС України згідно з адміністративно-територіальною належністю в установленому поряду. Номерні знаки підтипів 2-2 та 6-2 видаються виключно торгівельними організаціями, які реалізовують транспортний засіб. Знаки типів 9 та 10 видаються в установленому порядку відповідним установами Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державної спеціальної служби транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України.

Знаки типів 2, 6 видають у разі зняття ДТЗ з обліку, продажу через торгівельну організацію, отримання з заводу-виробника, проїзд через кордон тощо.

2.5  Габаритні розміри знаків установлено відповідно до таблиці 3.

Таблиця 1

Тип

Підтип

Призначеність

1

 

Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів

 

 

2

2-1

Знаки для разових поїздок для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів, крім тих, що видаються торгівельними організаціями

2-2

Знаки для разових поїздок, в разі реалізації через торгівельні організації, для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів

 

 

3

 

Спеціальні знаки для службових транспортних засобів, що використовують для пересування осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона, керівників Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої, судової влади та правоохоронних органів України, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій

 

 

 

Продовження таблиці 1

4

 

 

Знаки для транспортних засобів дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій, їх персоналу та членів сімей персоналу

 

5

_

Знаки для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок

 

 

6

6-1

Знаки для разових поїздок для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок, крім тих, що видаються торгівельними організаціями

 

6-2

Знаки для разових поїздок, в разі реалізації через торгівельні організації, для мотоциклів, моторолерів, мотоколясок.

 

 

7

7-1

Знаки для автотранспорту, що їх виготовляють за індивідуальним замовленням фізичних та юридичних осіб

 

7-2

Знаки для мотоциклів, що їх виготовляють за індивідуальним замовленням фізичних та юридичних осіб

 

7-3

Задні знаки для автотранспорту із нестандартним місцем закріплення номерного знаку

 

7-4

Задні знаки для автотранспорту із нестандартним місцем закріплення номерного знаку за індивідуальним замовленням фізичних та юридичних осіб

 

8

_

Знаки для тракторів, тракторних причепів, самохідних машин та механізмів

 

11

_

Знаки для транспортних засобів органів та підрозділів системи Міністерства внутрішніх справ України

 

       

Таблиця 2

Тип

Призначеність

9

Знаки для всіх типів автомобілів, автомобільних причепів, автобусів, самохідних машин та механізмів спеціального призначення

10

Знаки для мотоциклів, тракторів та тракторних причепів спеціального призначення

 

        Таблиця 3

Тип

Підтип

Довжина

Ширина

Тип

Підтип

Довжина

Ширина

1

 

520

112

 

7

7-1

520

112

2

2 – 1

2 – 2

520

112

7-2

220

174

3

 

520

112

7-3

220-400**)

110-320**)

4

 

520

112

 

7-4

220-400**)

110-320**)

5

 

220

174

8

 

288(140)*)

206

 

6

6-1

220

174

9

 

520

112

6-2

220

174

10

 

220

174

*) У дужках наведено довжину нижньої частини знака

«**) У відповідності до розмірів місця  закріплення номерного знаку, передбаченого заводом

3. ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗМІСТУ ЗНАКІВ

3.1 Знаки, в залежності від типу, повинні містити інформацію щодо адміністративно-територіальної належності, порядкового номеру, серії, а також символи державної належності, познаки Т0 ? Т9 - в разі реалізації транспортного засобу через торгівельну організацію, літеру D - у разі належності транспортного засобу дипломатичній установі.

Інформаційний зміст знаків типів 9 та 10 визначаються в установленому порядку відповідними установами Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державної спеціальної служби транспорту Міністерства транспорту та зв’язку України.

3.2  Загальний вигляд знаків усіх типів наведено у додатку А.

3.3  На знаках типів 1–3, 5–7, 11 повинен бути розміщений символ державної належності ДТЗ.

Символ державної належності ДТЗ зображують:

         -  зліва у вигляді прямокутника, поділеного на дві рівні частини, верхня з яких синього кольору з зображенням малого Державного Герба України, а нижня жовтого з написом UA для знаків типів 1, 2, 5, 6 та підтипу 7-3;

-  зліва у вигляді малого Державного Герба України для знаків типу 3;

-   у верхньому лівому куті знаку у вигляді прямокутника, поділеного на дві рівні частини, верхня з яких синього кольору, а нижня жовтого для знаків підтипів 7-1, 7-2, 7-4 та типу 11.

3.4           Для позначення адміністративно-територіальної  належності для знаків типу 1, 5 та підтипу 7-3 використовують літеросполуки, згідно з додатком Б.

Літеросполуки, які можна використовувати для позначення серії знаків, наведено у додатку В.

Для знаків підтипів 2-1, 6-1, 7-1, 7-2, 7-4 та типу 11 коди адміністративно-територіальної  належності позначають згідно з додатком Г.

3.5  Для знаків типу 1 літеросполуки, що позначають адміністративно-територіальну належність розміщують з лівого боку,  для знаків типу 5 та підтипу 7-3 – у верхній частині знака.

Для знаків типу 6 код адміністративно-територіальної належності розміщують у верхній частині знака, для знаків підтипів 7-1, 7-2, 7-4 та типу 11– під символом державної належності

           3.6  Літеросполуки, що позначають серію для знаків типу 1  розміщують з правого боку,  для знаків підтипу 2-1 – після позначення коду адміністративно-територіальної  належності, для 2-2 – після познаки Т0 ? Т9, а для типів 5, 6, 8 – в нижній частині знака.

3.7 Для знаків підтипу 2-2 познаку Т0 ? Т9 розміщують з лівого боку, для знаків типу 4 – літеру D також розміщують з лівого боку, для знаків підтипу 6-2 познаку Т0 ? Т9 розміщують у верхній частині знаку.

3.8  Для знаків типів 1, 2, 3, 5, 6, 8 та підтипу 7-3 застосовують літери української абетки, що збігаються з написом літер латинської абетки.

Для знаків підтипів 7-1, 7-2, 7-4 застосовують літери української, російської та латинської абеток.

Для знаків типу 9, 10 застосовують літери української абетки.

На знаках типу 4 зазначають літеру D латинської абетки.

3.9  Кількість літер та цифр, залежно від типу, встановлено згідно з таблицею 4.

Таблиця 4

Тип

Підтип

Кількість цифр

( втому числі код регіону)

Кількість літер

1

 

4

4

2

2 -1

6

2

2 - 2

5

3

3

 

3

-

4

 

6

1

5

 

4

4

 

6

6-1

6

2

6-2

5

3

 

7

 

7 - 1

2 (4)

3-8

7 - 2

2 (4)

3-5

7-3

4

4

7-4

2(4)

3-8

8

 

5

2

9

 

5

1

10

 

5

1

11

 

6

-

           3.10  Колір поля знаків, літер, цифр та ребер жорсткості повинен відповідати наведеному у таблиці 5.

 

Таблиця 5

 

 

Тип/підтип

Колір

поля

літер, цифр та ребер

жорсткості

1, 7-3

Білий, жовтий*)

Чорний

2, 6

Червоний

Білий

3, 4, 5, 7-1, 7-2, 7-4, 8

Білий

Чорний

9, 10

Чорний

Білий

11

Світло-блакитний

Білий

*) Застосовують для автобусів, мікроавтобусів, таксі, на які видано ліцензію на перевезення пасажирів, згідно з чинним законодавством

 

3.11  На знаках типу 4 порядкові номери з 001 по 199 перших трьох цифр означають код держави дипломатичної установи; порядкові номери з 200 по 299 перших трьох цифр означають код міжнародної організації; порядкові номери з 300 по 399 перших трьох цифр означають код держави консульської установи.

Наступні три цифри цього знака означають порядковий номер ДТЗ.

3.12  Знаки  підтипів 7-1, 7-2 та 7-4, що їх виготовляють за індивідуальним замовленням фізичних та юридичних осіб, повинні мати тільки літери; літери і цифри; літери, цифри і малюнок; літери і малюнок.

Цифри на знаках підтипів 7-1, 7-2 та 7-4 треба розміщувати після літер. Знаки підтипів 7-1, 7-2 та 7-4 не повинні бути тотожні або схожі за накресленням та сприйняттям зі знаками типів 1, 3–5 та із номерними знаками ДТЗ, які використовують чи використовували раніше. На знаках не може використовуватися ненормативна лексика (незалежно від того літери якої абетки використовуються).

На знаках підтипів 7-1 та 7-4 символів разом повинно бути не менше ніж п`ять і не більше ніж десять (в тому числі код регіону).

На знаках типу 7-2 символів разом повинно бути не менше ніж п`ять і не більше ніж дев’ять (в тому числі код регіону).

Малюнок на знаках підтипу 7-1 наносять з правого краю знака, а на знаках підтипів 7-2 та 7-4– у верхній частині знака.

Напис на знаку підтипу 7-3 повинен відповідати змісту переднього номерного знака типу 1, а на  знаку підтипу 7-4 - передньому номерному знаку підтипу 7-1 та можуть використовуватись замість заднього номерного знака типу 1 чи підтипу 7-1 відповідно.

          3.13 Знаки типу 11 повинні мати емблему Міністерства внутрішніх справ України, що являє собою восьмикутну зірку у вигляді 48 розбіжних променів з зображенням в центрі малого Державного Герба України.

3.14   Знаки виготовляють з металу або пластмаси відповідно до чинних нормативних документів. Лицьовий бік знаків типу 1, 3 – 5, 7, 11 повинен бути покритий світлоповертальною плівкою.

      

  4  ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

 

4.1 Кількість знаків на ДТЗ повинна становити:

- на автотранспорті – два знаки;

- на тракторах, мототранспорті, причепах – один знак.

4.2 Знаки на легкових автомобілях треба встановлювати тільки по осі симетрії автомобіля. На інших ДТЗ знаки треба встановлювати або по осі симетрії, або зліва від неї в напрямку руху таким чином, щоб вони не виступали за габарит ДТЗ.

4.3 Знаки не повинні зменшувати кути переднього та заднього звисів ДТЗ.

4.4 Знаки типу 3 та підтипів  7-1,  7-2 та 7-4закріплюються за ДТЗ як другий комплект знаків.

4.5 Номерні знаки типу 4, закріплені за ДТЗ дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави, представництва міжнародної організації, їх персоналу та членів сімей персоналу, є власність України. У разі зняття з обліку ДТЗ, знаки здають на зберігання до реєстраційного підрозділу до їх перезакріплення за іншим ДТЗ дипломатичного представництва, консульської установи іноземної держави, представництва міжнародної організації, їх персоналу чи членів сімей персоналу.

4.6 Закріплювати знаки одної адміністративно-територіальної належності в інших заборонено.

4.7 Спеціальні знаки можна закріплювати за ДТЗ будь-якої адміністративно-територіальної належності.

4.8 Знаки підтипів 7-1, 7-2 та 7-4 є власністю особи, яка їх придбала. У разі зняття з обліку ДТЗ допускається перезакріплення номерних знаків підтипів 7-1, 7-2 та 7-4 за іншим ДТЗ, що повинно бути оформлено в установленому порядку.

 

ДОДАТОК А

(обов’язковий)

 

ЗРАЗКИ ТИПІВ ЗНАКІВ

 

 

UA – символ державної належності;

АК – літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

1234 – порядковий номер;

АВ – літеросполука, що позначає серію.

 

 

 

 

UA – символ державної належності;

АК – літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

4231 – порядковий номер;

АВ – літеросполука, що позначає серію.

 

Застосовують для автобусів, мікроавтобусів, таксі, на які видано ліцензію на перевезення пасажирів, згідно з чинним законодавством

 

Рисунок  А.1 — Знак типу 1

 

 

 

UA – символ державної належності;

22 –  код адміністративно-територіальної належності;

АН – літеросполука, що позначає серію;

0880 – порядковий номер.

Підтип 2-1

 

 

UA – символ державної належності;

Т1– познака, яка свідчить що знак видається торгівельним організаціям, що займаються реалізацією транспортних засобів*;

АН – літеросполука, що позначає серію;

0880 – порядковий номер.

* Серія використовується в діапазоні Т0 ? Т9

 

Підтип 2-2

Рисунок  А.2 — Знаки типу 2

 

 

001 – порядковий номер

 

Рисунок  А.3 — Знак типу 3

 

 

 

D – позначення призначеності;

123 – код *;

004 – порядковий номер.

*   Цифри 001-199  означають код держави дипломатичної установи;            

     цифри 200-299 означають код міжнародної організації;

     цифри 300-399 означають код держави консульської установи

 

Рисунок  А.4 — Знак типу 4

 

 

 

UA – символ державної належності;

АК – літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

1234 – порядковий номер;

АВ – літеросполука, що позначає серію.

 

Рисунок  А.5 — Знак типу 5

 

 

 

 

UA – символ державної належності;

22 – код адміністративно-територіальної належності;

8320 – порядковий номер;

АВ – літеросполука, що позначає серію;

 

Знак типу 6-1

 


Сторінка   6

UA – символ державної належності;

Т1 – познака в разі реалізації транспортного засобу через торгівельну організацію;

2452 – порядковий номер;

АА – літеросполука, що позначає серію;

Знак типу 6-2

 

Рисунок  А.6

 

 

 

 

 

 

 

01- код адміністративно-територіальної належності;

START 01 – текст за індивідуальним замовленням.

 

Підтип 7-1

 

 

 

01- код адміністративно-територіальної належності;

РОКІ 02 – текст за індивідуальним замовленням.

 

 

Підтип 7-2

 

 

UA – символ державної належності;

АА – літеросполука, що позначає адміністративно-територіальну належність;

8004 – порядковий номер;

ВХ – літеросполука, що позначає серію.

Підтип 7-3


Сторінка   7

11- код адміністративно-територіальної належності;

СОКІЛ – текст за індивідуальним замовленням.

Підтип 7-4

 

 

Рисунок А.7— Знаки типу 7

 

 

 

32419 – порядковий номер;

АА – літеросполука, що позначає серію.

 

 

Рисунок А.8— Знаки типу 8

 

 

 

 

Рисунок А.9— Знаки типу 9

 

 

 

 

Рисунок А.10— Знаки типу 10

 

 

 

 

 

01 – код адміністративно-територіальної належності;

3412 – порядковий номер.

Рисунок  А.11 — Знак типу 11


ДОДАТОК Б

 

ЛІТЕРОСПОЛУКИ,

ЩО ОЗНАЧАЮТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНУ

НАЛЕЖНІСТЬ

 

Літеросполука

Належність

АК

АВ

АС

АЕ

АН

АМ

АО

АР

АТ

АІ

АА

ВА

ВВ

ВС

ВЕ

ВН

ВІ

ВК

ВМ

ВО

АХ

ВТ

ВХ

СА

СВ

СЕ

СН

Автономна республіка Крим

Вінницька область

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Закарпатська область

Запорізька область

Івано-Франківська область

Київська область

м. Київ

Кіровоградська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Полтавська область

Рівненська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернігівська область

Чернівецька область

м. Севастополь

 


ДОДАТОК В

 

ЛІТЕРОСПОЛУКИ,

ЯКІ МОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ СЕРІЇ ЗНАКІВ

 

АА

ВА

СА

ЕА

НА

ІА

КА

МА

ОА

РА

ТА

ХА

АВ

ВВ

СВ

ЕВ

НВ

ІВ

КВ

МВ

ОВ

РВ

ТВ

ХВ

АС

ВС

-

ЕС

НС

ІС

КС

МС

ОС

РС

ТС

ХС

АЕ

ВЕ

СЕ

ЕЕ

НЕ

ІЕ

КЕ

МЕ

ОЕ

РЕ

ТЕ

ХЕ

АН

ВН

СН

ЕН

НН

ІН

КН

МК

ОН

РН

ТН

ХН

АІ

ВІ

СІ

ЕІ

НІ

ІІ

КІ

МІ

ОІ

РІ

ТІ

ХІ

АК

ВК

СК

ЕК

НК

ІК

КК

МК

ОК

РК

ТК

ХК

АМ

ВМ

СМ

ЕМ

НМ

ІМ

КМ

ММ

ОМ

РМ

ТМ

ХМ

АО

ВО

СО

ЕО

НО

ІО

КО

МО

ОО

РО

ТО

ХО

АР

ВР

СР

ЕР

НР

ІР

КР

МР

ОР

РР

ТР

ХР

АТ

ВТ

СТ

ЕТ

НТ

ІТ

КТ

МТ

ОТ

РТ

ТТ

ХТ

АХ

ВХ

СХ

ЕХ

НХ

ІХ

КХ

МХ

ОХ

РХ

ТХ

ХХ

 


ДОДАТОК Г

 

                         КОДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ НАЛЕЖНОСТІ

 

Належність

Код адміністративно-територіальної належності

Належність

Код адміністративно-територіальної належності

Автономна республіка Крим

01

Миколаївська

15

Вінницька

02

Одеська

16

Волинська

03

Полтавська

17

Дніпропетровська

04

Рівненська

18

Донецька

05

Сумська

19

Житомирська

06

Тернопільська

20

Закарпатська

07

Харківська

21

Запорізька

08

Херсонська

22

Івано-Франківська

09

Хмельницька

23

Київська

10

Черкаська

24

м. Київ

11

Чернігівська

25

Кіровоградська

12

Чернівецька

26

Луганська

13

м. Севастополь

27

Львівська

14

 

 

 

Автономери за 5 хв.
©2015 Avtonomera.kiev.ua
Тел.: (096) 00-7777-5
Мапа сайту